Mientras cosíamos (2006)

(2006. Escola de la Dona, Barcelona. 2006. Festival Liveaction, Goteborg. 2006. Infr'actions, Sète. 2006. Festival VIVA, Montreal. 2006. eBent'06, Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona. 2006. Festival Préavis de desordre urbain, Marsella. 2007. Cicle "International Visiting Artists" organizado por FADO, Toronto. 2012. Sant Andreu, Barcelona)

fotos: Josep Asunción, Marta Pol, Carlos Pina
vídeo: Gerard Asunción. Duración 4'18''