(x-a, y-b, z-c)

( 2003. per.fer.art espai, Barcelona )

 
vídeo: Carlos Pina.